İçindekiler

Hipotezden Makaleye: Bir Bilimsel Araştırmanın Yolcuğu

Araştırma Konusunun Bulunması ve Hipotezin Belirlenmesi
Araştırma Çeşitleri
Literatür Araştırması
Araştırmanın Planlanması ve Yürütülmesi
İstatistikten Hipotez Aşamasında Yararlanma-Çalışma Öncesi İstatistik Desteği
Mentörlük/Akıl Hocalığı/Koçluk
Makale Yazmak Gerekçeleri
Makale Çeşitleri
Makale Yazımı İle Doğrudan İlişkili Araştırma Planlanma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Başlıklar
Olgu Sunumunun Yazımı
Derleme Makale Yazımı
Araştırma Makalesi Yazımı
Makale Yazımı Sonrası Yapılması Gereken İşlemler
Dergi Seçim Kriterleri
Makale Gönderimi ve Süreci
Etik İhlaller
Genel Bilgiler
Etik Durum Analizi
İstatistik Analiz İçin Verilerin Sınıflandırılması
Kongre Bildiri Öz/Özetlerinin Hazırlanması